Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | Les irregularitats de l'Ajuntament de Torà al Síndic de Greuges


A finals de 2011 l’Assemblea de la CUP de Torà va acordar formular una queixa al Síndic de Greuges informant d’algunes de les irregularitats en el funcionament de l’Ajuntament de Torà dels últims mesos. El document presentat per la CUP se centra en tres temes que han dificultat l’actuació dels regidors del nostre grup municipal: l’incompliment en la periodicitat de celebració de plens ordinaris (tant els terminis acordats pel propi ajuntament com els fixats per llei), el retard amb que es reben les actes de la Junta de Govern Local i l’incompliment dels terminis legals d’exposició pública de les ordenances fiscals.

L’objectiu de la queixa presentada per la CUP, a la que també es van adherir els regidors de l’altre grup municipal a l’oposició i que va ser admesa a tràmit el 3 de gener, és el de posar fi a un model de funcionament municipal que dificulta la participació i l’accés a la informació no només dels grups municipals sinó de totes aquelles persones interessades pels temes que afecten el nostre municipi. Un cop presentada davant del Síndic, es va trametre còpia de la queixa a la Direcció General de l’Administració local del Departament de Governació, per a que també tinguessin coneixement del funcionament anòmal de l’Ajuntament de Torà.