Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | Resum del ple de 29 de febrer de 2012


El canvi de periodicitat de les sessions plenàries de l’Ajuntament i la sol•licitud d’una subvenció a la Generalitat per a pagar el sou de l’alcaldessa van ser alguns dels temes que van suscitar més debat durant el pe celebrat el passat 29 de febrer. 

 

Des de feia, com a mínim, tres mandats la periodicitat dels plens ordinaris de l’ajuntament de Torà s’havia establert amb caràcter mensual. L’agost de l’any passat es va acordar, per unanimitat, que durant aquests quatre anys es continuaria amb aquesta mateixa periodicitat, fixant el primer divendres de cada mes com a data prevista per a la seva celebració. Ara, després de vuit mesos de la constitució de l’actual consistori, després d’haver-se convocat només tres sessions ordinàries –i cap d’elles en la data establerta- l’equip de govern ha aprofitat la seva majoria absoluta per a modificar el règim de sessions. A partir d’ara els plens ordinaris està previst que es duguin a terme cada dos mesos i en dijous. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables dels cinc membres del grup de CiU i els quatre vots en contra dels grups municipals de l’oposició. La CUP considera que aquesta mesura va en contra de la participació.

 

Respecte a la subvenció sol•licitada per a costejar el sou de l’alcaldessa, es tracta de la prevista per la llei GRI/120/2012. La quantia de la compensació per a càrrecs amb dedicació completa en municipis de 501 a 2.000 habitants és de  17.505,72 euros anuals. La sol•licitud es va aprovar per 7 vots a favor (5 CiU i 2 AIT) i dues abstencions (CUP). L’abstenció de la CUP està motivada perquè no ens neguem a sol•licitar la subvenció, per abaratir el cost suportat per les arques municipals, però, tot i la subvenció el cost de l’actual equip de govern que haurà d’assumir l’ajuntament de Torà encara serà superior al de l’anterior mandat. El cost total de l’actual equip de govern municipal s’eleva a 44.385 euros anuals, el doble de les retribucions de l’equip de govern anterior, que eren de 22.800 euros anuals.

 

La resta de punts de l’ordre del dia van aprovar-se per unanimitat, entre elles la ratificació de l’adhesió de Torà a l’Associació de Municipis per la independència (un cop aprovats els seus estatuts) i diverses mocions (moció de la CUP de rebuig a les mesures laborals aprovades pel govern de l’Estat; moció en suport a la línia de tren de La Pobla de Segur-Lleida; moció perquè la Generalitat liquidi els deutes amb els ajuntaments...)