Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | Resum del ple del 8-11-2013


1)                 Aprovació actes anteriors (11-10-2013)

2)                 Aprovació dels pressupostos 2013:

Vots: 5 a favor ( CiU), 4 en contra ( CUP i AIT )

Després d’una extensa explicació per part del secretari, la CUP va decidir votar en contra pels següents motius:

- Al mes d'abril se'ns va dir que se'ns convocaria les següents setmanes per treballar sobre el tema i per si volém fer alguna aportació. Aquesta trobada ha arribat 2 hores abans del ple i amb els pressupostos ja fets.

- Els pressupostos han de ser un instrument que guiï a l'ajuntament en la gestió econòmica de l'any en curs. Aprovar-los al novembre és absurd i menysprea l'instrument en sí, ja que perd tota raó de ser.

-El cost de l'equip de govern d'aquest ajuntament costa més de 58.000 € anuals. D'aquests, 17500 € provenen d'una subvenció per a càrrecs electes que donà la Generalitat de Catalunya.

En els moments que corren, creiem que és una burla a tota la gent que ho està passant malament.

 

3)                 Aprovació de les ordenances 2014:

Vots: 5 a favor ( CiU), 4 en contra ( CUP i AIT )

La CUP va votar en contra perquè:

Es van rebre 24 hores abans del ple, i al no tenir dedicació exclusiva a l’ajuntament, no es van poder analitzar les modificacions tal com correspon.

 - El grup d' AIT va proposar deixar aparcat aquest punt i celebrar un ple (sense indemnització) la setmana vinent per deixar temps per analitzar-les detingudament, però l’alcaldessa s'hi va negar, tot recordant-nos que estaran 30 dies a exposició pública perquè qualsevol ciutadà hi presenti al·legacions

 

3)                 Aprovació de l’augment de sou a el regidor Ramon Garriga Tejero:

Vots: 5 a favor ( CiU), 4 en contra ( CUP i AIT )

El motiu oficial pel qual es justificava aquest augment era que aquest regidor resideix a Cervera i se li vol pagar el quilometratge efectuat per la seva tasca en aquest ajuntament.

La CUP s'hi va oposar, perquè no ens sembla gens ètic que els/les ciutadanes haguem d’assumir unes despeses que són fruit de l’àmbit privat del regidor.

- Després d’aquest argument l'alcaldessa va dir que era igual el motiu de l’augment de sou.

- Des de la CUP volem recordar que l’actual equip de govern, després de tots els augments de sou des de l’inici de la legislatura, costa més de 58.000 € anuals als/les habitants del municipi, als quals se li ha de restar 17.500 € que provenen d’una subvenció per a càrrecs electes de la Generalitat de Catalunya.

 

3)                 Renúncia del regidor de la CUP, Jordi Vilaseca Cantacorps al seu càrrec:

Tal i com s'exposà en el programa electoral, els 4 primers de la llista es repartirien els 4 anys de legislatura. Amb aquesta renúncia, es donarà pas a l’entrada del Ramon Porta Ferraz. Aquests relleus estaven previstos pel mes de juny, al mig de la legislatura. No obstant, per la falta de plens i per no deixar el consistori sense regidors/es de la CUP,  aquest fet no es finalitzarà fins al següent ple.  

  

4)                 Control de seguiment dels decrets d’alcaldia:

La CUP pregunta per un decret d’alcaldia que anuncia la desbrossada d’un camí dins del municipi.

Se’ns informa que és l’arranjament del camí que porta a la Granja Escola Terapèutica l’Auró  i que pel fet de ser un centre on hi hauran d’arribar autocars baixos, el camí ha de tenir unes condicions especials. S’arranjarà el camí fins a Creies.

 

5)                 Precs i preguntes:

En aquest punt la CUP  va pregunta:

        Si l’ajuntament faria pagar a l'Associació del Brut i la Bruta hauria de pagar per utilitzar el pavelló poliesportiu el dia de carnaval.

                                La resposta va ser que ja s’informaria a l’Associació encarregada.

 

·         Si l’ajuntament de Torà havia tingut despeses a conseqüència de l’aparició al programa “Divendres” de TV3.

La resposta va ser que l’única despesa econòmica va ser l’estança de l’equip de TV3 durant els 2 dies a l’Hostal Jaumet.

 

·         Es va demanar si es modificava l’hora de la Comissió Especial de Comptes, convocada pel següent dilluns 11 de novembre a les 13:30h, tal i com s’havia demanat per part de la CUP a través d’una instància, ja que cap dels membres de la CUP hi podria assistir pr motius horaris.

Es va respondre que no es canviava l’horari de la convocatoria.