Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | Resum ple 14 de setembre de 2012


Resum ple 14 de setembre 2012

1-      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (6 de
juliol de 2012).

2-      Informes d’alcaldia.

3-      Aprovació, si s’escau, de la proposta de fixació de les festes locals
per al municipi de Torà per a l’any 2013. S’aprova per unanimitat dels
presents (4 CiU, 1 AIT-AM i 2 CUP) establir com a festius locals per al
2013 el dilluns de la segona pasqua (20 de maig) i el dilluns de la Festa
Major de Torà (2 de setembre).

4-      Aprovació, si s’escau, del conveni marc de col•laboració amb el Consell
Comarcal de la Segarra en matèria de cicle hidràulic. Aprovat amb els 4
vots de CiU, el vot en contra d’AIT-AM i les abstencions de la CUP.
S’entén que si volem formar part de la comarca del Solsonès –si no hi ha
cap acord de ple en sentit contrari aquesta és la posició oficial i
unànime de l’ajuntament de Torà- no té massa sentit aprovar convenis amb
el consell comarcal de la Segarra. En aquest cas es tracta d’un conveni
per a l’abastament d’aigua en alta per part de Gestió d’Aigües de la
Segarra (GAS) que no tindrà cap aplicació immediata i que té caràcter
anual i prorrogable si no hi renuncia cap de les dues parts.

5-      Aprovació, si s’escau, del manifest en defensa dels consells comarcals.
Aprovat amb 5 vots a favor (4 CiU i 1 AIT-AM)  i 2 abstencions (CUP). Des
del grup municipal de la CUP es considera que l'ordenació territorial és
quelcom que necessita un debat en profunditat de quins han de ser els
diversos nivells d’administració i no mocions d’adhesió incondicional a
les administracions existents.

6-      Aprovació, si s’escau, a la proposta d’adhesió al “Pacte dels
alcaldes”. Moció purament simbòlica contra el canvi climàtic. S’aprova per
unanimitat dels presents.

7-      Ratificació i aprovació, si s’escau, del Pla Local de Joventut de Torà
(període 2012-15). S’aprova per unanimitat dels presents.

8-      Fixació de normes de funcionament de participació del públic en les
sessions municipals del Ple. S’aprova per unanimitat dels presents. Podeu
llegir la notícia al següent enllaç http://tora.cup.cat/noticia/aprovada-la-participaci%C3%B3-del-p%C3%BAbli...

9-      Punt incorporat al ple per procediment d’urgència: La Generalitat
demana que els ajuntaments facin un Pla d'emergencies per cada equipament
municipal i aquest s'ha d'introduir en una plataforma digital. El Consell
Comarcal s'ha ofert a penjar les dades a la plataforma digital i
l'ajuntament hi dona el seu vist-i-plau. Tràmit aprovat pèr unanimitat
dels presents.

10-     Control i seguiment de la gestió de l’alcaldia, de la Junta de Govern
Local i regidors que ostentin delegacions.

11-     Precs i preguntes. En aquest punt i en l’anterior s’informa de
diferents aspectes municipals, entre altres de la possibilitat que una
empresa de telecomunicacions doni cobertura WIFI al municipi de Torà des
de la torre de Claret, de la contractació d’un peó municipal per a fer
tasques de paleta i de la impossibilitat d’ampliar la superfície del
recinte del cementiri de Torà.

Recordeu que, per motius d’espai, aquest text és un resum breu dels temes
tractats al ple i que per a qualsevol ampliació de la informació, o per a
qualsevol suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb la CUP, mitjançant
el correu electrònic tora@cup.cat o adreçant-vos directament als regidors
o a la resta de membres de l’assemblea