Els Grups de Treball

Els Grups de Treball (GT) de la CUP són espais de debat i treball orientats a la tasca sectorial que fem com a organització. Les seves funcions són variades, encara que l’objectiu de fons és dotar a la CUP de les eines necessàries per analitzar els diferents aspectes de la realitat política i social que superen l’àmbit municipal. Amb aquesta finalitat, el grups de treball tant donen suport al Grup Parlamentari, assemblees locals o desenvolupen campanyes específiques del seu àmbit de treball.

Els GT són oberts a tota la militància de la CUP. Tanmateix, i sempre amb l’orientació de construir unitat popular, també són oberts a persones que desenvolupem el seu activisme als sectors de cada GT.

La CUP

Què és la CUP?

Història i naixement

Activitat política

Com s'organitza la CUP?

Comptes clars