Matricula’t a la pública, fem xarxa i fem-la única

Des del 6 al 20 de març està oberta a Catalunya la preinscripció per al segon cicle d'educació infantil, primària i del 8 al 20 de març per a la secundària. Coincidint amb aquest període, des de la CUP, exposem obertament els motius pels quals defensem l’educació pública i convidem a les famílies a escollir aquesta opció. Pel que fa al primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys, les dates són posteriors. Garantir que l'educació arriba a tothom implica gaudir d'una xarxa finançada per l'erari públic que arribi a tots els municipis i barris de forma suficient: una escola de proximitat. La participació i reivindicació d'aquesta xarxa és la millor garantia per a una societat cohesionada, on tots els infants puguin gaudir de les mateixes oportunitats de desenvolupament. En un moment de crisi econòmica on la supervivència de moltes escoles concertades perilla i quan es parla ja de “rescatar” escoles cal posar sobre la taula la possibilitat de convertir públiques les escoles concertades, fet que permetria satisfer l’augment de demanda d’escola pública observada els darrers anys. Cal caminar decididament cap a un model únic on totes les escoles, amb les seves singularitats, siguin garantia d’igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves. Un dels elements que enguany ens preocupa és l'ampliació de l’escletxa social entre escoles.

La segregació escolar va cada dia en augment i és un fet al qual cal posar fre. L'única manera de superar-la és la supressió de les escoles selectives, fent que hi hagi un servei públic per a tothom i aplicant polítiques de redistribució de l'alumnat i de compensació en els centres "guetitzats" o estigmatitzats. Això ho aconseguirem fent una aposta clara i massiva per la xarxa pública i no segregadora, que és aquella que acull tot l'alumnat, i per tant és molt més diversa, rica i plural, i fomenta la cohesió social i l'equitat.

L'escola pública no és un negoci. No enfoca la seva activitat com a tal sinó com una activitat humana i un bé públic. Per això els problemes no s'amaguen sistemàticament, sinó que són coneguts pels interessats a fi de trobar-hi solucions. La seva funció és única i exclusivament educativa i social, i no hi ha cap rerefons de supervivència econòmica. És també una escola laica, per a totes. Per això és important defensar i apostar per l'escola pública i garantir que l’oferta és suficient per a totes aquelles famílies que l’escullen com a opció impedint així un transvasament d'alumnat cap a la privada-concertada (que comporta tancament de línies públiques i el manteniment de la doble xarxa). Per altra banda, en les escoles públiques les possibilitats d'intervenció i participació de mares i pares és molt més elevat que en altres tipus d’escoles. També el tipus de relació entre famílies i professionals, i dins els mateixos centres educatius, són més horitzontals i democràtiques en els centres públics.

És important que l’educació sigui contemplada i compartida per tota la comunitat educativa. Totes en som responsables. I com a comunitat educativa, cal seguir exigint un augment substanciós de recursos en escola pública, ara més que mai, ens calen i caldran més docents i personal de suport, amb condicions laborals dignes i aules menys saturades. La CUP defensem la xarxa pública com a xarxa única educativa, de proximitat, universal, gratuïta, coeducadora, democràtica, laica, no segregadora, inclusiva i de qualitat. L'Escola Pública necessita una aposta molt més ferma per part de l'administració, en el camí d'un sistema públic i únic, ben finançat, d'escoles públiques arreu del territori. Però l'escola pública també necessita l'aposta ferma i decidida dels pares i mares: matriculem els nostres fills i filles a l'Escola Pública, mobilitzem-nos per l'Escola Pública!

La CUP defensem la xarxa pública com a xarxa única educativa, de proximitat, universal, gratuïta, coeducadora, democràtica, laica, no segregadora, inclusiva i de qualitat